مغز ـ ذهن ـ نفس

فلسفه ذهن - اراده آزاد

ارادۀ‌ آزاد

ارادۀ‌آزاد

دیدگاههای معاصر در باب ارادۀ آزاد

 بهرام علیزاده


منتشر شده در شماره پنجاه و هفتم نقد و نظر (ویژه نامه فلسفه ذهن1) 

این مقاله را می توانید از این آدرس در magiran دریافت نمایید

 

چکیده

بیش از 2000 سال است که مسئلۀ ارادۀ آزاد و دترمینیسم ذهن فیلسوفان را به خود مشغول ساخته است. این مسئله در سال­های اخیر مجدداً شکوفا و احیاء شده است. در این مقاله نخست به دیدگاه شهود متعارف و تقابل آن با دترمینیسم پرداخته­ام. همسازی یا ناهمسازی ارادۀ آزاد و دترمینیسم، مسئلۀ همسازی[۱] نامیده می‌‌شود. بواسطۀ پاسخ‌‌هایی که به مسئلۀ همسازی داده شده، انشعاباتی اساسی در حوزۀ ارادۀ آزاد بوجود آمده است.  همسازگرایی و ناهمسازگرایی دو دیدگاه عمده محسوب می­شوند. ناهمسازگرایی نیز دو گونۀ اصلی دارد که عبارتند از اختیار‌‌گرایی و دترمینیسم سخت (ناهمسازگرایی سخت). بخش پایانی مقاله به رویکرد علمی و نسبت آن با مسئلۀ ارادۀ آزاد اختصاص دارد. آزمایش بنیامین لیبت و آزمایش نیکولز از آزمایش­هایی است که به آنها اشاره کرده­ام. این آزمایش­ها پیامدهای متفاوت و حتی متضادی داشته است.

کلید واژه

اراده آزاد، دترمینیسم، همسازگرایی، ناهمسازگرایی[۱] The compatibility issue

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم بهمن 1389ساعت 22:19  توسط بهرام علیزاده  |